משה בן יעקב


* בעל תואר ראשון במנהל עסקים ומימון, תחום התמחותי בנקאות ומשכנתאות - המרכז הבינתחומי הרצליה

* בעל רישיון קבוע למתן אשראי

* מפוקח על ידי רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, אגף נותני שירותים פיננסיים במשרד האוצר

* מייסד איגוד נותני שירותים פיננסיים מוסדרים ועומד בראשו

* מייצג הענף בכנסת ומול הרגולטורים השונים

* שותף לחקיקת חוק אשראי הוגן, החוק לצמצום השימוש במזומן וחוק ההסדרה לנותני שירותים פיננסיים מוסדרים

* מייעץ לחברות רבות בענף נותני השירותים הפיננסיים המוסדרים

054-8633388 ניתן לשלוח וואטסאפ 24 שעות ביממה

moshebenyaakov@gmail.com